SÖZ BİZDE OTURUMLARI

9. Yoğun Bakım Ünitesinden Geç Çıkışta Maddi Kayıp


Ayça Sultan Şahin SBÜ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Giriş-Amaç: Yogˆun bakım u¨nitesinde uzun yatıs¸, artmıs¸ mortalite, morbidite ve maliyet ile birliktedir. Amacımız, yoğun bakım ünitemizden çıkaramadığımız hastaların retrospektif incelemesi ve hastanemize maliyetini sunmaktır.

Olgular: Yoğun Bakım Ünitemizde takip ve tedavi ihtiyacı kalmayan, ancak yer olmadığı için yoğun bakım ünitesinde kalmak zorunda olan 10 hastanın kaldığı gün sayısı, tanıları, yaş ortalaması ve hastaneye maaliyeti analiz edilmiştir. Bu 10 hastanın yaş ortalaması 39.9, fazladan kaldıkları ortalama gün sayısı 5.6 idi.

  1. 3. Basamak entübe hasta için 1040 TL
  2. Servis hastasına ödenen miktar 40 TL
  3. Palyatif bakım için ödenen 505 TL
  4. Acil servisten dış yoğun bakıma giden hasta için ödenen1040 TL
  5. Yoğun bakımımızdan palyatif bakıma çıkaramadığımız ve acil servisten alamadığımız, sevkedilen her hasta için 505+1040=1545 TL zarar edilmekte
  6. Ancak hastayı alırsak 1040 TL ödenecekti
  7. 1545-1040=505 tl yani her fazladan yoğun bakım hastası için kaldığı günx505 TL
  8. Hasta servise çıksaydı; 1040-40=1000 TL
  9. Servise çıkamayan her fazladan yoğun bakım hastası için kaldığı günx1000 TL

Yani her fazladan yoğun bakım hastası için kaldığı günx1000 TL zarar edilmekte. Bizim hastalarımızın fazladan kaldığı gün ve maliyet hesapları tabloda gösterilmiştir. 

Tablo: Demografik özellikler ve maliyet  

Hastalar

Yaş

Fazladan kaldığı gün

Maliyet (TL)

Tanı

1

30

3

3*1000=3000

Kafa travması

2

65

4

4*1000=4000

Böbrek yetmezliği

3

68

6

6*1000=6000

Kafa travması

4

58

7

7*1000=7000

KOAH

5

22

4

4*1000=4000

Karaciğer yetmezliği

6

25

5

5*1000=5000

Kafa travması

7

18

13

13*1000=13000

SLE

8

18

4

4*1000=4000

Kafa travması

9

40

2

2*1000=2000

Kafa travması

10

55

8

8*1000=8000

Karaciğer yetmezliği

 

Tartışma-Sonuç: YBÜ’de uzun yatan hastalar yoğunbakım yatışlarının küçük bir kısmını oluşturmakla birlikte, yoğunbakım kaynaklarının büyük kısmını tüketmektedir. YBÜ’de uzun yatan hastaların özelliklerini belirleyen çalışmalar YBÜ’nün etkinliğinin artırılması ve kaynak kullanımının iyileştirilmesini sağlayabilir. Sonuç olarak, yoğunbakım ihtiyacı kalmayan hastaların yoğunbakımlarda kalması hem hasta için zor hem de maliyetli olmaktadır.

Kaynaklar:
1-Gu¨lbin Aygencel, Melda Tu¨rkogˆlu. Yogˆun Bakımda Uzun Yatan Hastaların O¨zellikleri, Sonuc¸ları ve Maliyetleri. Yogˆun Bakım Derg 2011; 3: 53-8.
2- Gu¨lbin Aygencel, Melda Tu¨rkogˆlu. General Characteristics and Costs of Terminal-Stage Patients in a Medical Intensive Care Unit. Yogˆun Bakım Derg 2014; 5: 1-4.


9. Yoğun Bakım Ünitesinden Geç Çıkışta Maddi Kayıp


9. Yoğun Bakım Ünitesinden Geç Çıkışta Maddi Kayıp  

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.