Bilimsel Kurullar

Göğüs Cerrahi Anestezisi Bilimsel Kurulu


Nüzhet Mert Şentürk (Başkan)
Fatma Nur Kaya Yıldırım 
Özge Köner 
Nüzhet Seden Kocabaş 
Gülbin Töre Altun 


Bilimsel Kurul Üyeleri

Suna Gören
Ş.Türkan Kudsioğlu Çoruh
Ömer Kurtipek
AYDIN TAŞDÖĞEN
Nüzhet Mert Şentürk
Metin Alkan
Aynur Atay
Selda Şen
Fatma Nur Kaya Yıldırım
Özge Köner
Tülay Hoşten Çardaközü
Mustafa Kemal Arslantaş
Roza Elif Balan
Alparslan Kuş
Mukadder  Orhan Sungur
DAVUD YAPICI
Sami Kaan Coşarcan
Çiğdem Yıldırım Güçlü
Ertan Öztürk
Ömer Faruk Boran
İlker İnce
Burak Ayan
Korgün Ökmen
Bünyamin Kır
Gülbin Töre Altun
Beyhan Murat
Ayşe Hızal
Yakup Tomak
Ali Akdoğan
Feray Akgül Erdil
Elif Bengi Şener
İsmail Serhat  Kocamanoğlu
Nüzhet Seden Kocabaş
Tuğçe Barça Şeker
Nilgün Kavrut Öztürk
Ali Sait Kavaklı
Zafer Şahin
Ayşe Karataş
Baturay Kansu Kazbek
Emine Yurt
Özlem Turhan