TARD Yurtdışı Eğitim/ Araştırma Bursu İmkanı

TARD Yurtdışı Eğitim/ Araştırma Bursu İmkanı

“Bir araştırma projeniz var ise TARD’ın burs imkanlarından faydalanabilirsiniz!”

Değerli Üyelerimiz,

TARD olarak, bilindiği gibi yurt dışında önde gelen bir merkezde Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile ilgili bir klinik veya laboratuarda eğitim/ araştırma yapacak Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarını desteklemek için üyelerimize burs imkanı sağlamaktayız. Bursiyer sayısı yönergemizde yaptığımız son değişiklikle 2 bursiyerden 10 bursiyere çıkarılmıştır. Projesi olan bursiyer adaylarına  en çok 1 yıl süreyle Avrupa ülkeleri için 500 Avro /ay, diğer ülkeler için 1000 Amerikan Doları/ay olmak üzere destek verilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak,
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği üyesi olmak,
 • 40 yaş altında olmak,
 • Eğitim hastanesinde çalışıyor olmak,
 • Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek (Belirtilen yabancı dil sınavlarından karşılarında belirtilen puanları almış olmak : ÜDS: 75, KPDS: 70, TOEFL: 500, IELS: 6.5   ve adayın yabancı dilini yeterli düzeyde kullanabildiğini göstermek üzere yapılacak olan sözlü sınavdan geçer not almak)
 • Bir klinik veya deneysel araştırma projesi hazırlamış olmak ve projenin tamamlanmasıyla beklenen yararları yazılı olarak açıklamak (henüz proje hazırlayamamış ancak koşulları sağlayan adayların proje hazırlamasına yönetim kurulumuzca destek olunabilecektir)
 • Projenin gerçekleştirileceği kurumdan çalışmanın ve adayın kabul edildiğine yönelik belge / davet mektubu almış olmak,
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği üyesi olan ve eğitim hastanelerinde öğretim kadrosunda bulunan (Profesör, Doçent, Şef, Şef Muavini) en az 2 kişiden referans mektubu almış olmak,
 • Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak,
 • Adayın çalıştığı kurumdan projeyi gerçekleştirmek üzere kliniğinden ayrılmasında sakınca olmadığını yazılı olarak belgelendirmek
 • TARD-YEK belgesi almış olmak tercih nedeni sayılır.

Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2018’ dir. İstekli adayların derneğimize başvurması önemle duyurulur

Detaylı bilgi için:
http://www.tard.org.tr/yonergeler/yurtdisi_egitim_bursu/

 

TARD Yönetim Kurulu