Travma Bilimsel Kurulu& Klinik Ultrasonografi Çalışma Grubu

Travma Bilimsel Kurulu& Klinik Ultrasonografi Çalışma Grubu

Saygıdeğer TARD Üyelerimiz, 5 Mayıs 2018 tarihli TARD Yönetim Kurulu kararı ile TARD Travma Bilimsel Kurulu ve TARD Klinik Ultrasonografi Çalışma Grubu kurulması kararlaştırılmıştır. Bu kurul ve çalışma grubuna üye olmak isteyen hekimlerimiz aşağıda iletişim bilgisi bulunan bilimsel kurul ve çalışma grubu sekreterlerine e-posta ile başvuru yapabilirler.

TARD Travma Bilimsel Kurulu
Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü (Başkan)
Doç. Dr. Kemalettin Koltka (Sekreter)- koltkak@yahoo.com
Doç. Dr. Ayten Saraçoğlu (Üye)

TARD Klinik Ultrasonografi Çalışma Grubu
Prof. Dr. Berrin Işık (Başkan)
Doç. Dr. Banu Kılıçaslan (Sekreter)- banuk9oct@gmail.com
Doç. Dr. Alper Kılıçaslan (Üye)

Yeni kurulan TARD Travma Bilimsel Kurulu ve TARD Klinik Ultrasonografi Çalışma Grubumuza çalışmalarında başarılar dileriz.

TARD Yönetim Kurulu