SUT Değişikliği İptal Davası Hakkında…

SUT Değişikliği İptal Davası Hakkında…

19.07.2018

Değerli Meslektaşlarımız,

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’ta yapılan yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak kayıplarımızın giderilmesi için SGK Sağlık İşleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. Emre Aydın ile 16.07.2018 tarihinde TARD Yönetim Kurulu adına Başkan Prof. Dr. Ömer Kurtipek, II. Başkan Prof. Dr. Meral Kanbak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Jülide Ergil tarafından bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Düzenlemeye ilişkin Anestezi camiasında oluşan tepkiler yazılı ve sözlü şekilde iletilerek, gerekli iyileştirmelerin yapılması talep edilmiştir. Ayrıca 17.07.2018 tarihinde 15.Daire 2018/ 2791 no.lu dosya ile Danıştay’ a yürütmeyi durdurma istemi ile iptal davası açılmıştır. Arzu eden üyelerimiz davaya müdahil olabilirler.

Saygılarımızla duyurulur.

TARD Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Ömer Kurtipek