ÇMKÇ

ÇMKÇ

TARD PROSPEKTİF GÖZLEMSEL ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA(CeKATU)

Değerli TARD üyeleri,


Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği öncülüğünde çok merkezli prospektif
gözlemsel klinik araştırmalar başlamaktadır.

Derneğimiz, söz konusu bu çok merkezli klinik çalışmalarda aşağıdaki esaslara göre
sizlerin de merkez olarak katılımlarınızı beklemektedir;

İlgili linklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.


ÇMÇK katılımcı daveti

Çalışma 1-OHBE

Çalışma 2-EKSOS

Çalışma 3-TOFET

Çalışma 4-PETCOK

Çalışma 5-GAPOHİ (Tamamlanmıştır)

Çalışma 6-CEKATU