İç Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurulu

İç Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurulu

09.06.2017

Sayın TARD İç Anadolu Şubesi Üyeleri,


Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği İç Anadolu Şubesinin Olağan Genel Kurul toplantısı 09.06.2017 Cuma günü saat 17:00'de; yeterli katılım sağlanamadığı takdirde ise 16.06.2017 Cuma günü saat 17:00'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılımınız konusunda gereğini bilgilerinize arz ederim.


Saygılarımla,

Prof. Dr. Zerrin Özköse Şatırlar
TARD İç Anadolu Şube Başkanı

Adres: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 3. Kat Toplantı salonu ANKARA