Basic Airway Management Workshop

Basic Airway Management Workshop

11 November 2017, Bursa, Turkey

Discounted registration for Residents(Trainee Doctor)

75 Euro

Please contact with Hale Ünsal - hale.unsal@tard.org.tr / 0532 476 88 62

Dear Colleagues,

There are certain skills that are pertinent and highly relevant to your interest in anaesthetics. Basic airway skills including bag-valve mask ventilation, airway adjuncts and supraglottic airways etc are of a great responsibility to your clinical practice.

Turkish Society of Anaesthesiology and Reanimation (TARD) is going to organise a ’’Basic Airway Management Workshop’’ in Bursa /Turkey on November 11 2017.

The workshop will be a multi-station hands-on session aimed to equip you with an introduction to important airway management skills. Please find some of suggested stations below.

An ADVANCED AIRWAY MANAGEMENT COURSE with fresh frozen cadaver will be followed where the attendance of Basic Workshop will be needed.

The workshop will be run by Airway Management Scientific Subcommittee (AMSSC) members of TARD.

It will be sufficient for you to register in the single-day course on Saturday or Sunday as it covers the same subjects.

We can only accommodate 40 participants on this workshop and it is on a first come first serve basis.

If you would like to attend the workshop please apply the link provided below.

We hope to see you there!

 

Prof. Dr. Kamil TOKER Prof. Dr. Hulya BILGIN
Chair of AMSSC President of TARD

 

Topics of the course  
SGAD (2nd. 3rd. Generation)  Videolaryngoscopy
Optical stylets ET intubation through SGAD
Awake fiberoptic intubation Asleep fiberoptic intubation
Tube exchangers Cricothyroidotomy 

 
* Please contact with Ms. Hale Ünsal for your wishes, questions and accommodation requests.

Gsm    : (+90) 532 476 88 62 - hale.unsal@tard.org.tr)

 

Register Now

 

TURKISH SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGY & REANIMATION

AIRWAY MANAGEMENT SCINETIFIC SUBCOMMITTEE

BASIC AIRWAY MANAGEMENT WORKSHOP

11 November 2017

Uludağ University, Faculty of Medicine, Good Medicine Practices and Simulation Center, Bursa / TURKEY

   

PROGRAM

 

11.11.2017, Saturday

 
8:30-9:00 Welcome  

9:00-11:00

 
 • Difficult Airway; Definitions, incidence, preoperative tests - Alparslan Kuş – Elif Moğol
 • Preoxygenation; does it cause hyperoxia? Misuses, misunderstandings? - Jülide Ergil
 • Videolaryngoscopy; classification, indications, when and which one to use? - Kamil Toker – Aysun A. Yılbaş
 • Extubation; difficulties and to scope with them. - Tolga Saraçoğlu
 • CICO: Crisis solutions - Jülide Ergil
 • Difficult airway trolley; which tools should be in? - Özgür Canbay
 • Feedback, briefing and patient-information system - Hülya Bilgin – Selcan Bayraktar
 
11:00 - 11:30            Coffee Break  
11:30 - 12:00            WS 1  
12:00 - 12:30            WS 2  

12:30 - 13:30            Lunch Break

 

13:30 - 14:00            WS 3

 

14:00 - 14:30            WS 4

 

14:30 - 15:00            WS 5

 

15:00 - 15:30            Coffee Break

 

15:30 - 16:00            WS 6

 

16:00 - 16:30            WS 7

 

16:30 - 17:00            WS 8

 
17:00 - 17:30            Evaluation test.  

17:30 - 18:00            Remarks & Closing

 

•          STATION I – Videolaryngoscopy - Kamil Toker -  Elif Moğol

•          STATION II – Tube exchangers & optical stylets - Hülya Bilgin -  Aysun A.Yılbaş

•          STATION III – FOB; Basic skills and ET intubation  - Alparslan Kuş – Selcan Bayraktar

•          STATION IV – SGAD & intubation through SGAD - Jülide Ergil – Canan Yılmaz

•          STATION V –  Surgical Airway / Crithyroidotomy - Tolga Saraçoğlu – Erkan Sayan

•          STATION VI – Awake Intubation; alternatives, preparation, sedation - Özgür Canbay

•          STATION VII – USG for airway management - Alper Kılıçaslan – Elif Çizmeci

•          STATION VIII – Simulation - Ulufer Sivrikaya, Pınar K. Kaya

 

PROGRAM 

11.Kasım.2017 Cumartesi:

8:30-9:00 Açılış

9:00-11:00

 • Zor Havayolu: Tanımlar sıklık en sık kullanılan preoperatif testler -  Alparslan Kuş – Elif Moğol
 • Preoksijenasyon; hiperoksiye neden olur mu? En sık yapılan yanlışlar - Jülide Ergil
 • Videolaringoskopi çeşitleri, endikasyonları, ne zaman hangisi? - Kamil Toker – Aysun A.Yılbaş
 • Ekstübasyon; zorluklar ve çözüm önerileri - Tolga Saraçoğlu
 • CICO: Kriz yönetimi - Jülide Ergil
 • Havayolu ekipman arabası nasıl düzenlenmelidir?  - Özgür Canbay
 • Bilgilendirme ve veri paylaşımı Hülya Bilgin – Selcan Bayraktar

11:00 - 11:30 Kahve Molası

11:30 - 12:00  Pratik 1

12:00 - 12:30 Pratik 2

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

13:30 - 14:00 Pratik 3

14:00 - 14:30 Pratik 4

14:30 - 15:00 Pratik 5

15:00 - 15:30 Kahve Molası

15:30 - 16:00 Pratik 6

16:00 - 16:30 Pratik 7

16:30 - 17:00 Pratik 8

17:00 - 17:30 Değerlendirme

17:30 - 18:00 Dilek ve Öneriler Kapanış 

 

·      İSTASYON I – Videolaringoskopi  - Kamil Toker -  Elif Moğol

·      İSTASYON II – Tüp değiştiriciler, optik stilelerHülya Bilgin -  Aysun A.Yılbaş

·      İSTASYON III – Fiberoptik bronkoskop ile entübasyon; temel beceriler  - Alparslan Kuş – Selcan Bayraktar

·      İSTASYON IV –SGAD ve SGAD içinden ET entübasyon Jülide Ergil – Canan Yılmaz

·      İSTASYON V – Cerrahi Havayolu / Krikotirotomi  - Tolga Saraçoğlu – Erkan Sayan

·      İSTASYON VI – Uyanık Entübasyon: Alternatifler ve hazırlık  - Özgür Canbay

·      İSTASYON VII – Havayolu Yönetiminde USG Alper Kılıçaslan – Elif Çizmeci

·      İSTASYON VIII – Simülasyon -  Ulufer Sivrikaya, Pınar K. Kaya

                       

Öğrenim hedefleri

1.      Videolaringoskopi

Konvansiyonel laringoskopinin zor yada mümkün olmadığı durumlarda alternative entübasyon tekniklerinin uygulaması.Hastaların böylece aspirasyon riskini en aza indirgeyerek ventile ve oksijenize edilmesi. Bu teknikleri öğrenip rutin uygulamada kullanabilmek.

Videolaringoskoplar arasındaki farklar ve endikasyonları

Videolaringoskopi kullanım alanları.

Videolaringoskopi sırasında karşılaşılna zorluklar ve komplikasyonlar; bunlarla baş etme yöntemleri.

Uygulamadaki sınırlamalar

 

2.      Tüp değiştiriciler & optik stileler

a.    Tüp değiştirici endikasyonları

b.    Kullanımı

c.     Uygulamada sınırlamalar

d.    Tüp değiştirici zorluk ve komplikasyonları

e.    Optik stile çeşitleri ve farklılıkları

f.      Optik stilelerin kullanım alanları ve sınırlamaları

 

3.  Fiberoptik entübasyon

a.    FOB kullanım için hazırlanması

b.    FOB un fonksiyonlarının öğrenilmesi

c.     El göz koordinasyonunun geliştirilmesi

d.    Temizlik ve saklanması için Pratik bilgiler

e.    Anestezi ve Yoğun Bakımda kullanım alanları

f.      Maket üzerinde pratik uygulama

 

4.   SGAD ve SGAD içinden entübasyon

a.             2. jenerasyon ve son yenilikler

b.             Klasik, ILMA, Supreme, I-gel farklılıkları

c.              Avantaj ve dezavantajları

d.             Yerleştirme sırasında karşılaşılan güçlükler ve çözümleri

e.             SGAD ile doğrudan entübasyon

f.              FOB ile SGAD içinden tek aşamalı entübasyon

g.             FOB ile SGAD içinden iki aşamalı Aintree ile entübasyon

h.             Farklı 2.jenerasyon SGADS ile entübasyon pratiği

i.    Trakeal tüp üzerinden SGAD’ının çıkartılma teknikleri ve karşılaşılan sorunlar

 

5.     Cerrahi Havayolu / Krikotirotomi

a.  Transtrakeal ventilasyona karar verme

b.  Temel endikasyonlar

c.   Pozisyon

d.  Anatomik noktalar / Yüzeyel anatomi

e.  Girişim sırasında geçilen doku katları

f.    Farklı teknikler; bistüri X iğne

 

6.     Uyanık entübasyon

a.  Uyanık entübasyonun önemi

b.  Uyanık entübasyonda kullanılacak farklı yöntemler, Sedasyon ve topikalizasyon yöntemleri

c.   İşlem sırasında oksijenasyon ve pozisyon

d.  Oral ve nazal yöntemler farklılıkları

e.   Tüpün ilerletilmesi ve güçlüklerle başetme

 

 

7.     Havayolu değerlendirmesi ve yönetiminde USG

Üst havayolu anatomik yapılarının USG ile tanınması havayolu yönetiminde yol gösterici ve zorluk belirteci olan farklılıkların anlaşılması

 

8.     Simülasyon 1

Kriz yönetimini öğrenme

Zor havayolu senaryosunde havayolu yönetimi becerileri

Geri bildirim ile yapılanalrı inceleme