TARD Ege-Akdeniz Şube, Genel Kurul Toplantısı

TARD Ege-Akdeniz Şube, Genel Kurul Toplantısı

Sayın TARD Ege-Akdeniz Şubesi Üyeleri,

 TARD Ege-Akdeniz Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlandığı takdirde 15 Aralık 2017 Cuma günü Saat 18:00’de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 22 Aralık 2017 Cuma günü Saat 18:00’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dersliği’nde yapılacaktır.

 

GÜNDEM:
1-    Açılış ve saygı duruşu,
2-    Genel Kurul Divanının oluşturulması,
3-    Divana toplantı tutanağını düzenleme ve imzalama yetkisinin verilmesi,
4-    Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5-    Denetleme kurulu raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
6-    Yönetim kurulu, denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi,
7-    Yeni yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8-    Dilekler, temenniler ve kapanış.

 

Not: 2017 yılına ait TARD Ege- Akdeniz Şubesi üyelik aidatını (50 TL)  yatırmamış olan üyelerimiz  aidatlarını Türkiye İş Bankası 9 Eylül  Üniversitesi Şubesi  TARD Ege- Akdeniz Şubesi Hesabına (3481- 32034)  (IBAN:TR 16 0006 4000 0013 4810 0320 34) yatırabilirler.

 

Saygılarımızla,

TARD Ege- Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu