TARD Karadeniz Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı

TARD Karadeniz Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı

01.12.2017

Sayın TARD Karadeniz Şubesi Üyeleri,  
TARD Karadeniz Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlandığı takdirde 23 Aralık 2017 Cumartesi günü Saat 13:00’de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 6 Ocak 2018 Cumartesi günü Saat 13:00’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pembe Salonda yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
TARD Karadeniz Şube Yönetim Kurulu  

GÜNDEM:

1-    Açılış ve saygı duruşu,
2-    Genel Kurul Divanının oluşturulması,
3-    Divana toplantı tutanağını düzenleme ve imzalama yetkisinin verilmesi,
4-    Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5-    Denetleme kurulu raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
6-    Yönetim kurulu, denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi,
7-    Yeni yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8-    Dilekler, temenniler ve kapanış.