TARD Dicle - Fırat Şubesi, Olağan Genel Kurul Toplantısı

TARD Dicle - Fırat Şubesi, Olağan Genel Kurul Toplantısı

23.12.2017 - Cumartesi

Konu: Genel Kurul Toplantısı  

TARD Dicle - Fırat Şubesi’nin, Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündeme göre, 16.12.2017 Cumartesi günü saat 15:30’da Fırat Üniversitesi Hastanesi 10. Kat Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaz ise, aynı gündemle 23.12.2017  - Cumartesi günü, aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

23.11.2017
                                                                                            
Prof. Dr. Azize BEŞTAŞ
TARD Dicle-Fırat Şubesi Yönetim Kurulu Adına                                                                                                

GÜNDEM:

1-    Açılış ve yoklama,
2-    Genel Kurul Divan heyetinin oluşturulması,
3-    Faaliyet ve Denetleme raporlarının okunması,
4-    Yönetim ve Denetim kurulu üyeliklerinin seçimi,
5-    Dilekler, temenniler,
6-    Kapanış.