TARD Dicle - Fırat Şubesi’nin, Olağan Genel Kurul Toplantısı ve

TARD Dicle - Fırat Şubesi’nin, Olağan Genel Kurul Toplantısı ve "Torasik Anestezi" konulu V. Anadolu Anestezi Günleri

23.12.2017 - Cumartesi

TARD Dicle - Fırat Şubesi’nin, Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündeme göre, 23.12.2017  - Cumartesi günü saat 15:30’da Fırat Üniversitesi Hastanesi 10. Kat Konferans Salonu'nda gerçekleştirilmiştir.
GÜNDEM: 
1-    Açılış ve yoklama, 
2-    Genel Kurul Divan heyetinin oluşturulması, 
3-    Faaliyet ve Denetleme raporlarının okunması, 
4-    Yönetim ve Denetim kurulu üyeliklerinin seçimi, 
5-    Dilekler, temenniler, 
6-    Kapanış.

TARD Dicle - Fırat Şubesi seçim sonuşları şu şekildedir.
YÖNETİM KURULU
BAŞKAN Prof. Dr. Azize BEŞTAŞ (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi)  
BAŞKAN YARDIMCISI Prof. Dr. Gönül ÖLMEZ KAVAK (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi)  
SEKRETER Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selim ÖZKAN (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi)   SAYMAN Uzm. Dr. Sait Fatih ÖNER (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi)  
ÜYE Doç. Dr. Mustafa Said AYDOĞAN (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi)  

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:

Yrd. Doç. Dr. Muharrem UÇAR (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Arzu Esen TEKELİ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÖZCAN (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Uzm. Dr. Onur HANBEYOĞLU (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Yrd. Doç. Dr. Aysun YILDIZ ALTUN (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi)  

DENETLEME KURULU ÜYELERİ:

Prof. Dr. Nurçin GÜLHAŞ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Feray ERDİL (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Sedat AKBAŞ (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi)  

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ:

Doç. Dr. İsmail DEMİREL (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Doç. Dr. Mehmet Ali ERDOĞAN (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Esef BOLAT (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Yine, 23.12.2017  - Cumartesi günü "Torasik Anestezi" konulu V. Anadolu Anestezi Günleri bilimsel aktivitesi başarılı ile tamamlanmıştır.