Prof. Dr. Meral Kanbak

Prof. Dr. Meral Kanbak

2020 - 2022 TARD Başkanı Adayı

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,
Büyük bir onur olan Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanlığı görevinin getireceği emek, çaba, sorumluluk ve yükümlülüklerinin bilinci ile 2020-2022 dönemi için TARD Başkanlığı'na adayım.
Eğer sizlerin desteği ile seçilirsem, ARUD’da yıllarca sürdürdüğüm Genel Sekreterlik, muhasiplik ve başkanlık görevleri sırasında edindiğim deneyim ve bilgi birikimimin ışığında yeni dönemde tüm anestezistleri kucaklayarak TARD’ı daha ileriye götürmek, misyon ve vizyonumuzu geliştirmek için çalışacağıma, tüm yeni proje ve gelişme önerilerine açık olacağıma ve ancak hep birlikte olursak tüm engelleri aşabileceğimize tüm kalbimle inandığımı bilmenizi isterim.


Sizlere neden aday olduğumu özetlemek isterim;


-TARD akademik olduğu kadar bir meslek örgütüdür. TARD Anestezi Camiası üzerinde bir şemsiye görevi görmeli ve kurumsal bir kimlik kazanmalıdır.
- TARD birey odaklı olmalıdır. Anestezistler hangi kurumda çalışırsa çalışsın (Üniversite hastanesi, Sağlık Bakanlığına bağlı ya da özel hastaneler) TARD ı yanlarında hissetmeli ve TARD da her konuda onlara yardımcı olmalıdır.
- TARD üyelerinin kendi kurumlarında karşılaştığı sorunlarda yol gösterici, gerekirse savunucu bir hukuk bürosuna mutlak ihtiyaç vardır
- Anestezinin performans sistemindeki eksikliklerini gidermek, cerrahlarla olan eşitsizliği önlemek için SGK ve Sağlık bakanlığı ile daha yakın ilişkide bulunmak, SGK kararlarında aktif rol oynamak gereklidir
- TARD kongrelerine kendi paraları ile katılmak isteyenleri teşvik etmek için formül üretmek, bildirisi olan asistan ve uzmanlara destek olmaya çalışmak ve motivasyonlarını artırmak önemlidir.
- Türkiye'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi, standardize ve akredite  edilmesi için yapılan çalışmalara hız verilmelidir.
- Anestezi ve Reanimasyon Biliminin birer parçası olduğu bilinci ile Yoğun Bakım ve Algoloji Yan dalındaki sorunların çözümü için diğer dernekler ile birlikte çalışarak, bu konularda hem kurumlarında hem de sahada çalışan anestezi ve yan dal uzmanları ile daha yakın ilişkide bulunulmalı ve derneğin yanlarında olduğu hissettirilmelidir.
- TARD Şubeleri ile düzenli toplantılar yapılarak sorunlar birlikte çözümlenmeli, iletişimi artırmak için gerekirse şehir temsilcileri seçilmesini sağlayıp onlarla düzenli toplantılar yaparak sorunlar ve yapılabilecekler paylaşılmalıdır.
- Onam formlarını dernek tarafından hukuksal desteği sağlayacak şekilde standardize ederek web sayfasında yayınlamak, tüm ülkede aynı standart onam formlarının kullanılmasını sağlamak bizleri hukuksal yönden güçlü kılacaktır
- Ve tabii ki uluslar arası düzeyde söz sahibi olmak. ARUD başkanlığım döneminde yaptığım Balkan Ülkeleri Anestezi günlerini bir adım ileriye götürerek Balkan Ülkeleri Anestezi Dernekleri arasında işbirliğini artıracak bir konfederasyon ya da dernek kurulması amaçlarımdan biridir.
- ESA da daha aktif katılımı sağlamak için üye sayısını ve iletişimi artırmak, ESA kongresini Türkiye’de yapmak ve ESA başkanının Türkiye’den seçilmesi en büyük hayallerimden birisidir.


Hep birlikte hayallerimize tutunmak için oylarınıza talibim.
Sizlerden 25 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan Seçimli TARD Olağan Genel Kurulumuza katılarak oylarınızla bana destek olmanızı istiyorum.
Sevgi ve Saygılarımla,
Prof. Dr. Meral Kanbak
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı

 

İletişim Adresim:
Prof  Dr  Meral Kanbak
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı
Tel: 0542 3756102
E-posta: meralkanbak@gmail.com

             kanbakm@yahoo.com