Prof. Dr. Karamehmet YILDIZ

Prof. Dr. Karamehmet YILDIZ

Saygıdeğer Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım;

Tüm toplumun daha mutlu ve müreffeh bir yaşam standardına kavuşmasında doğrudan etkisi olan sağlık hizmetlerinin sunumunda Anesteziyoloji Biliminin konumu ve değeri, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün  artarak devam etmektedir.

Bununla birlikte bilim alanımızdaki bu önem ve değer artışının meslektaşlarımızın yaşamlarına aynı oranda yansıtılması, özellikle ülkemizde, emek ve gayret isteyen bir olgudur.


Ülkemizin köklü, güçlü geleneklere sahip ve saygın bir meslek kuruluşu olan Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, bilime ve insanlığa katkılarının yanı sıra, bu emek ve gayreti her zaman sarf etmiştir. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’nin bugünkü güçlü ve saygın konumuna ulaşması şüphesiz ki, bugüne kadar görev yapmış çok kıymetli başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin emek ve gayretlerinin eseridir.


Mensubu bulunmaktan daima onur duyduğumuz Derneğimiz’in bu emek ve gayretlerine, 2020-2022 döneminde “TARD Başkanı” olarak katkı sağlamak amacıyla aday olma kararımı siz değerli meslektaşlarımla daha önce paylaşmıştım. Önceki paylaşımlarımda da belirttiğim gibi; üniversitemde üstlenmiş olduğum idari görevlerimde, 4 yıl süreyle yürüttüğüm Tabip Odası Başkanlığımda, sosyal sorumluluk projelerimde ve mesleğe adım attığım günden beri sadakatle bağlı bulunduğum TARD'ın çeşitli kademelerinde üstlendiğim görevlerde edindiğim bilgi, deneyim ve birikimi, 2020-2022 döneminde derneğimiz, dolayısıyla mesleğimiz için değerlendirmek istiyorum.


25 Mart 2018 Pazar günü yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurulumuzda teveccühlerinizle seçildiğim takdirde, yılmadan bu emek ve gayreti sürdürmekten ve geçmişten geleceğe bu zincirin bir halkası olmaktan onur duyacağım. Ülke sathına yayılmış her anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı meslektaşımın derneği daima yanında hissedeceği bir yapılanmayla, adil, üretken, katılımcı, paylaşımcı ve demokratik bir yönetim sergilemeyi taahhüt ediyorum. Kurulduğu günden beri, Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi olan TARD'ın bu misyonu, içinde bulunduğumuz olağanüstü zamanlarda, şüphesiz ki daha fazla önem arz edecektir. Ülkemiz ve geleceğimiz için önemli olan bu misyonun, her koşulda daima savunucusu olacağım. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz takdirde, 6 bin kişilik kocaman ailemizin aşamayacağı hiç bir engelin olmadığını düşünüyorum.

Hepinizi demokratik hakkınızı kullanmak üzere, Seçimli Olağan Genel Kurulumuza katılmaya davet ediyor ve sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum...


Saygılarımla…


Prof. Dr. Karamehmet YILDIZ
2020-2022 Dönemi TARD Başkan Adayı