Prof. Dr. Handan BİRBİÇER, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı

Prof. Dr. Handan BİRBİÇER, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı

Saygıdeğer Hocalarım, Kıymetli Meslektaşlarım, Anesteziyoloji ve Reanimasyon bilim alanımızı ülkemizde ve uluslararası platformlarda iyi noktalara taşıyabilmek hedefiyle, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’nin 2018 yılı genel kurulunda yapılacak seçimde Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğumu bilgilerinize sunarım.Saygı ve Sevgilerimle

Prof. Dr. Handan BİRBİÇER
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı - İÇEL Telefon :  +90 (324) 341 00 01                  
+90 (532) 257 21 01