Doç. Dr. Zerrin SUNGUR,  Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı

Doç. Dr. Zerrin SUNGUR, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı

Sayın Hocalarım ve Değerli Meslektaşlarım, 2018 - 20 döneminde TARD Yönetim Kurulu üyeliğine adayım. Ama öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum.

İstanbul Tıp Fakültesinde 2000 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı oldum. Bu tarihten itibaren de Kardiyovasküler ve Torasik Anestezide çalışmaktayım. 2014-16 arasında Göğüs Kalp Damar Anestezi Derneğinde Yönetim Kurulunda genel sekreter olarak görev aldım. TARD'da Kardiyovasküler Anestezi Bilimsel Kurulunda başkanlık yaptım (2016-18). TARD modüllerinde eğiticilik yapmaktayım. EACTA (Avrupa Kardiyotorasik Anestezi Birliği) üyesiyim ve burada Pediatrik Kardiyak Anestezi alt komitesinde görevliyim. 

Derneğimizin yönetim kurulunda ekip ruhuyla, sorunlarımıza çözüm bulmak amacıyla çalışmak istiyorum.

25 Mart'taki seçimlerde desteğinizi almaktan mutluluk duyacağım.
Saygılarımla

Doç. Dr. Zerrin Sungur 
İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A. D.