Prof. Dr. Süleyman GANİDAĞLI, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı

Prof. Dr. Süleyman GANİDAĞLI, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı

Sayın Hocalarım ve Değerli Meslektaşlarım,   Dünyada ve ülkemizde iyi hekimlik uygulamalarının mükemmelleşmesi yolunda yaşadığımız inter-disipliner etkileşim akışkan bir zeminde gerçekleşmektedir. 

Bu etkileşimler sonucunda oluşan yeni sağlık politikaları Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık alanımızın mevcut ana dal yetki ve haklarını sorgulanabilir hale getirmiştir. Örneğin yeni ihdas edilen yan dal uzmanlıklarıyla yetki ve sorumluluk paylaşım sınırları belirsiz kılınmıştır. Bu belirsizlikler yeni hak kayıplarına neden olma potansiyeli taşımaktadır. Ülkemizde oluşturulacak yeni sağlık  politikalarında güzide mesleğimizin ana dal haklarının güçlendirilmesi hem akademik olarak hem de iyi hekimlik uygulamaları bakımından çok önemlidir. Bu hassasiyetle 2018-2020 döneminde Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğimizin bizler için daha güçlü ve başarılı çalışma ortamları oluşturma gayretlerine katkı sunmak amacıyla yönetim kurulu üyeliğine aday olduğumu bildirmek istiyorum.   Desteklerinizi bekler saygılar sunarım.  

Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
27320 Şahinbey / GAZİANTEP
Tel: 0342 360 6060 / 77294
Gsm: 0532 435 7682
E-posta: sganidagli@hotmail.com