Ameliyathane  dışı Anestezi

Ameliyathane dışı Anestezi

4 Şubat 2018 tarih, 303322 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğin 22. Maddesi a ve b bendine göre Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklik ile...

"Ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında kullanılan anestezi puanları,
ameliyathanedeki anestezi uygulama puanlarına benzer hale getirilmiştir
".

Ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında artık yapılan işlem büyüklüğüne göre puan alınabilecektir.
Bu tebliğ ile ameliyathane dışı anestezi uygulamalarından hakedilen performans katkısı alınabilecektir.

Bu bilgiyi sizlerle paylaşırken uzmanlık alanımız ve özlük haklarımızla ilgili gayretlerimizi sürdüreceğimizi bildirir, saygılar sunarız.

TARD Yönetim Kurulu