TARD - CADS Online Asistan Sınavı

5 Aralık 2019 17:30

Kayıt Formu için Tıklayın

Sevgili Asistanlarımız,


2. TARD – CADS Online Asistan Sınavı 5 Aralık 2019 17:30’da çevirimiçi (online) olarak kurumlarınızın belirlediği gözetmen/sorumlu hocaların denetiminde ülke genelinde gerçekleştirilecektir. Lütfen detaylı bilgi için kurumunuzla iletişime geçiniz. Sınav başvurularını aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.


 


Sevgili Asistanlar,
Ülkemizdeki Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık eğitimi gereği eğitim kurumları tarafından yılda iki kez uzmanlık öğrencilerinin gelişimini takip edebilmek ve asistanlarının uzmanlık eğitimindeki TUK MOS standartlarını karşılayabildiklerini objektif olarak ortaya koymak adına değerlendirme sınavları yapılmaktadır.

TARD-YEK Yürütme kurulu 2018 yılı itibarı ile  bu gereklilikten yola çıkarak eğitim kurumlarına istedikleri takdirde  kendi uzmanlık öğrencileri için kullanabilecekleri, TUK-MOS kriterlerine uygun, ayrıca Avrupa Yeterlilik yazılı sınavı (EDAIC Part 1) formatında bir online asistan değerlendirme sınavı  (TARD-CADS) hazırlama kararı aldı ve bu sınavı yapmak üzere hazırlıklara başladı.

 Bu çalışmalar kapsamında, TARD-YEK bünyesinde daha önceki dönemlerde oluşturulmuş 850 adet sorudan oluşan soru bankası Sınav Komisyonunun 6 üyesi tarafından revize edilerek, referansları ile birlikte güncellendi. Ardından profesyonel bir yazılım firması tarafından online bir sınav yazılımı oluşturuldu ve TARK 2018'de sistemin test edilmesi amacı ile bir deneme sınavı gerçekleştirildi.  Deneme sınavından alınan geri bildirimler doğrultusunda yazılıma ait sorunlar firma tarafından giderildi. Ardından soru bankasından  asistan kıdem yılları kategorize edilerek alınan 80 soru TARD YEK yürütme kurulunun tüm hocaları ile birlikte yapılan soru değerlendirme toplantısından onaylanarak  sisteme yüklendi. TARD-CADS ’ ın  ilki  Türkiye genelinde Mayıs 2019 'da toplamda 493 uzmanlık öğrencisinin kendi kurumlarından online olarak katılımları ile gerçekleştirildi.

TARD-CADS aynı anda 4 farklı kıdemdeki asistanlar için hazırlanan sorularla yapılmaktadır. Her bir kıdem için (1.yıl, 2. yıl, 3. yıl ve 4-5. yıl asistanları) 4 farklı soru paketinden oluşmaktadır. Sorular,  TUK- MOS'da yeterlilik beklenilen, kıdem yıllarına uygun konulardan oluşmakta ve sistem tarafından soru hazırlayıcıları tarafından sorunun üzerinde belirtilmiş olan kıdem yılları ve konuları içinden (random olarak) seçilmektedir.  Sorulara sınavın başlangıç saatinde asistanların her birinin kendi maillerine TARD-CADS' ın yolladığı link üzerinden ve sınav süresince ulaşılabilmektedir. Sınav tamamen kişilerden bağımsız olarak, her bir eğitim kurumunun kendi  önerdiği sınav sorumlusunun gözetiminde ve  kurumun kendi seçtiği fiziksel ortamda toplu olarak yapılmaktadır. Sınav sırasında soruların herhangi bir şekilde kaydedilmemesi, kopya çekilmemesi  kurumun sınav sorumlusunun sorumluluğunda olup ,  kendisine sınav öncesi TARD YEK tarafından maille gönderilen kurallara uygun davranması beklenmektedir. Bu sınavlara TARD YEK ve Sınav komisyonu üyelerinin erişimi bulunmamaktadır.

Her bir sınav için toplam 20 soru kökü olup hepsinin 5 şıkkı ayrı ayrı DOĞRU ve YANLIŞ olarak işaretlenmektedir. Böylece her sınav 100 sorudan oluşmakta, değerlendirme her bir doğru cevap için 1 puan verilerek 100 üzerinden sistem tarafından yapılmaktadır.
Sınav sonucu, asistanlara bireysel olarak sadece kendi başarı puanları ve kendi kıdemlerine ait genel başarı ortalaması bilgisi şeklinde mail mesajı olarak yollanmaktadır. Sınavı kullanan eğitim kurumunun   Anabilim Dalı Başkanı/ eğitim sorumlusuna sadece o kurumun tüm asistanlarına ait sonuçları ve kıdemlerin tümüne ait genel başarı ortalamaları ve Türkiye ortalaması gönderilmektedir.

Böylece TARD YEK Türkiye'deki Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık eğitiminin  ulusal standardizasyonu konusunda bir farkındalık sağlamayı hedeflemektedir.

Günümüz itibarı ile TARD-CADS soru havuzuna yeni soruların yüklenmesi çalışmaları başlamıştır. Bu soruların, güncel referanslara dayalı, doğru bilgiler içeren ve bilgiyi doğru ölçen sorular olması adına, soru bankasına soru hazırlamaları için TARD üyesi tüm Profesör, Doçent ve Uzman öğretim görevlisi akademisyenlere davet mesajları mail yolu ile gönderilmiştir. Soru hazırlayıcı olmayı kabul edenlere soru hazırlama kılavuzuna erişim sağlanarak standart formatta soruların sisteme denetlenmek üzere eklenmesi sağlanmaktadır. Bu sorular, daha sonra her biri kendi çalıştıkları alanlarda soru danışmanı olarak tanımlanmış akademisyenlere sistem tarafından random olarak yönlendirilmektedir. Böylece soru bankasının sürekliliği ve güncelliği garanti altına alınmıştır.

TARD YEK olarak hedefimiz her yıl Mayıs ve Aralık aylarının ilk perşembe günü saat 17:30'da bu sınavları tekrarlamaktır. Sınav tarihleri ayrıca her bir sınav için mutlaka tüm eğitim kurumlarına  duyurulacaktır.

Şunu tekrar belirtmek isteriz ki, bu bir ödül sınavı değildir.

TARD-CADS sınavında başarılar dileriz.


TARD YEK Yürütme Kurulu