13.Tıp Bilişimi Kongresi

Değerli TARD Üyeleri,


TTB-UDEK tarafındna 15 Şubat 2021 tarihli ve A.228 sayılı yazıda gönderilen 24-27 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 13.Tıp Bilişimi Kongresi programını ekte bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


TARD Yönetim Kurulu