TARD Merkez Şube Genel Kurul Haberi

  • 3 Ağustos 2021 Salı

Saygıdeğer TARD Üyeleri,
TARD Merkez Şube Olağan Genel Kurulu 31.07.2021 Cumartesi günü İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kemal Atay Amfisi’nde gerçekleştirilmiştir.

TARD Merkez Şube 2019-2021 dönemi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun faaliyet raporları ibrası sonrasında 2021-2023 yılları arasında görev yapacak yeni TARD Merkez Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Başkan
Prof. Dr. Hatice Türe

Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Öznur Şen

Sekreter
Doç. Dr. Serdar Demirgan

Sayman
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Nizamoğlu

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Yavru

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Uzm. Dr. Emre Sertaç Bingül
Dr. Elif Eminoğlu
Doç. Dr. Nurcan Kızılcık
Uzm. Dr. Hasan Cem Güneyli
Uzm. Dr. Ayşen Arıkan

DENETLEME KURULU
Asil Üyeler
Doç. Dr. Kemalettin Koltka
Prof. Dr. Özge Köner
Doç. Dr. Pınar Kendigelen

Yedek Üyeler
Doç. Dr. Zafer Çukurova
Prof. Dr. Ferdi Menda
Prof. Dr. Namigar Turgut

Yeni Yönetim Dönemi’nin hayırlı olmasını ve verimli geçmesini dileriz.

Saygılarımızla,

TARD Yönetim Kurulu