TARD İç Anadolu Şubesi Genel Kurul Haberi

  • 3 Ağustos 2021 Salı

Saygıdeğer TARD Üyeleri,

TARD İç Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısı 09.07.2021 Cuma günü S.B.Ü. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Divan Kurulu üyeliğine Doç. Dr. Reyhan Polat, Doç. Dr. Adnan Bayram ve Uzm. Dr. Bahar Sakıncı Uyar seçilmiştir.

TARD İç Anadolu Şubesi 2019-2021 dönemi Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun faaliyet raporları ibrası sonrasında 2021-2023 yılları arasında görev yapacak yeni TARD İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Başkan
Prof. Dr. Aslı Dönmez

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Taylan Akkaya

Sekreter
Doç. Dr. Özcan Pişkin

Sayman
Doç. Dr. Başak Akça

Üye
Prof. Dr. Atilla Erol

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Uzm. Dr. Tülin Gümüş Özeren
Uzm. Dr. Savaş Altınsoy
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Öz Gergin
Uzm. Dr. Kadriye Kahveci
Prof. Dr. Derya Özkan

DENETLEME KURULU
Asil Üyeler
Uzm. Dr. Alp Alptekin
Doç. Dr. Gülsün Pamuk
Doç. Dr. İlkay Baran Akkuş
Yedek Üyeler
Uzm. Dr. Oya Kale
Prof. Dr. Karamehmet Yıldız
Prof. Dr. Dr. Jülide Ergil

Yeni Yönetim Dönemi’nin hayırlı olmasını ve verimli bir dönem geçirmenizi temenni ederiz.
Saygılarımızla,

TARD Yönetim Kurulu