TARD Karadeniz Şubesi Seçimli Olağan Genel Kurul Çağrısı


Saygıdeğer TARD Karadeniz Şubesi Üyeleri,,


TARD Karadeniz Şubesi’nin 2022-2024 dönemi Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı 30.01.2022 Pazar günü Saat 13:00’de “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pembe Salon”da yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde (bölgemizdeki hava şartları da göz önüne alınarak) ikinci toplantının yeter sayı aranmaksızın 20.03.2022  Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.


TARD tüzüğünün şube genel kurullarında oy kullanılması ile ilgili maddesi gereğince:

"MADDE 35 - ŞUBEDE ÜYELİK VE OY HAKKI:
Üyeler, ancak bir şubeye kayıt olabilirler. Her dernek üyesinin kayıtlı bulundukları Şube Genel Kurulu'nda ve Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Bölge değiştirmelerde üyenin kayıt fişi, aidatı ve durumu, üyenin yeni kayıt olmak istediği bölgesindeki Şube Yönetim Kurulu'na gönderilir ve ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu'na bilgi verilir."


Bu sebeple, TARD Karadeniz Şubesi üyelerinin Genel Kurul esnasında zaman kaybetmeden oy kullanabilmeleri için güncel aidat borcunun olmaması, TARD portal bilgilerinin güncel olması, özellikle kurum-il bilgilerinin düzenlenmiş olması önemlidir. Aksi takdirde Hazirun Listesi'nde oluşabilecek aksaklıklardan TARD sorumlu değildir.


Karadeniz Şubesi üyelerimize önemle ilan olunur.


GÜNDEM:
1- Açılış ve Yoklama
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması
3- Genel Kurul Divan Başkanı ve Üyelerin seçilmesi
4- Divana toplantı tutanağını düzenleme ve imzalama yetkisinin verilmesi
5- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi
6- Denetleme kurulu raporunun okunması
7- Yönetim kurulu, denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
8- Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
9- 2022-2024 yılı için yönetim kurulu ve denetleme kurulunu temsil edecek üyelerin seçimi
10- Dilekler ve temenniler
11- Kapanış


TARD Yönetim Kurulu