TARK 2022 web sitemiz yayında

"Umuda Uyanmak"

Detay için Tıklayın

Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri, 3-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya Kaya Palazzo Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “ 56.Ulusal Kongremize - TARK 2022” ye davet etmekten büyük bir mutluluk ve onur duymaktayım.
Geçen sene TARK 2021 kongre temamızı “Bir Nefes Umut” olarak belirlemiş, “Yaşamaya ve nefes almaya devam edebilmek için önce umut etmek gerekir. Çünkü her nefes bir umuttur” diyerek yola çıkmıştık. Fakat geçen bu süreçte pandeminin getirdiği yorgunluktan ve tükenmişlikten çıkmayı beklerken, bir tıp öğrencisinin umudunu kaybettiği için intihar ettiği haberi, sağlıkta şiddet olaylarının giderek artması ve olağanlaştırılması, mesleki saygınlığımızın ve itibarımızın kaybettirilmesi, özlük haklarımızdaki kayıplar ve verilen sözlerin yerine getirilmemesi biz hekimleri hayal kırıklığı ve güvensizliğe götürmüş, geleceğe olan inancımızı sorgulatmaya başlamıştır. Hekimliğin bir alınyazısı olmadığı, yılların deneyimi ile dökülen alın teri olduğu bilinci ile başladığımız bu yolda, giderek artan umutsuzluğumuz Tıp Bayramımızı bile Üzgün, Kırgın, Mutsuz ve Umutsuz geçirmemize yol açmıştır.

Bu nedenle, umudumuzu kaybetmekten daha yıkıcı bir şey olmadığı ve bir nefes umudun yetersiz kaldığı düşüncesi ile bu seneki kongre temamızı “Umuda Uyanmak” olarak belirledik. Ve diyoruz ki; kendi değerlerimizi daha iyi anladığımız¬ bu dönemde inançlarımıza, saygınlığımıza, haklarımıza kavuşmak ve gelecek için hayal gücümüzü kullanabilmek için umudumuza uyanalım ve hastalarımızı sağlıklarına kavuştururken “umutlarına uyandıralım”.

“Umuda Uyanmak” temamızı geçmişten günümüze karakteristik özellikleri ile efsane haline gelen “Anka Kuşu-Simurg” ile simgeledik. Çünkü iradesine hakim olan, körü körüne bağlanmayan, düşünen, kendini geliştiren, kendine ve başaracağına inanan, hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini bilen, ve en önemlisi egosunu eğiten kuş Simurg’dur. Kanatlarının bir dokunuşu ile her türlü hastalık veya yarayı tedavi edeceğine inanılan Anka kuşu küllerinden doğarak bize diriliş ve yeniden doğuşu, umudu ve uyanmayı betimlemektedir.

Bu sene kongremizin ana ekseninde anabilim dalımızı ilgilendiren her alanda, anestezi, yoğun bakım ve ağrı da güncel konuları ele alacağız. Kongremizde Türkiye’den ve dünyadan katılan, kendi alanında deneyimli ve saygın pek çok bilim, kültür ve fikir insanları ile birlikte bilgi dağarcığımızı zenginleştireceğiz.

Ülkemizin içinde bulunduğu tüm zorluklara rağmen, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim Kurulu olarak bilimsel programda kaliteden taviz vermeden TARK 2022 ‘yi en iyi şekilde yapmak ve tüm üyelerimize ulaşabilmek en büyük amaçlarımızdandır. Sahada son derece zor koşullarda çalışan uzmanlarımıza ve asistanlarımıza vereceğimiz kongre desteğimiz olmazsa olmazımızdır.

Kongremizde zengin bilimsel programın yanında sosyal programlarla kendimizi tazeleyeceğiz ve birlikte olup özlemlerimizi gidereceğiz.

Ve yine diyoruz ki “Umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır” diyen Atamızın sözü yol haritamız olsun ve biz hiçbir zaman umudumuzu yitirmeyelim ve her gün yeniden umudumuza uyanalım.
İçinde bulunduğumuz tüm sıkıntılara rağmen “Umudumuza Uyanmak” için sizleri TARK 2022’ye Antalya’ya ¬bekliyoruz.

Sevgi, Saygı ve Umutla,


Prof. Dr. Meral Kanbak
TARD Başkanı
TARK 2022 Kongre Başkanı