7. RİZE TEMATİK ANESTEZİ SEMPOZYUMU: “NÖROANESTEZİ”

08-09 Ekim 2022

TARD Karadeniz Şubesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi iş birliğinde her sene düzenlenen Rize Tematik Anestezi Sempozyumu’nun yedincisi 8-9 Ekim 2022 tarihlerinde, “Nöroanestezi” başlığıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. Tüm üyelerimizin değerli katılımlarını bekleriz.


Sempozyum Sayfası: http://tematikanestezi.erdogan.edu.tr/


Sözlü Bildiri Gönderimi: http://tematikanestezi.erdogan.edu.tr/tr/page/bildiriler/5516


Bilimsel Program: http://tematikanestezi.erdogan.edu.tr/tr/page/bilimsel-program/5518


Saygılarımızla,


TARD Yönetim Kurulu