Vefat ve Başsağlığı

Prof. Dr. Orhan Toydemir

1926 yılında Ordu’da doğmuş, ilk ve ortaokulu Üsküdar’da, lise tahsilini Haydarpaşa Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girerek 1949 yılında mezun olmuştur. Bir yıl Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde staj gördükten sonra 1950 yılında Eskişehir Uçuş Hekimi Okulunda kurs görerek Uçuş Hekimi olmuştur.

1953 yılında Genel Kurmay Başkanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak aynı yıl Anesteziyoloji ihtisası için Birleşik Amerika’ya gönderilmiştir. 2 yıl George Washinton Üniversite Hastanesi’nde (Washinton D.C.), 2 yıl da Cornell Üniversitesi Memorial Center Hastanesi’nde (New York, N.Y.) Anesteziyoloji asistanı olarak çalıştıktan sonra yazılı, sözlü ve pratik imtihanlarını başararak F.A.C.A. ünvanını almıştır.

1959 yılında TSK tarafından Kabil Tıp Üniversitesi’ne Anesteziyoloji Bilimini öğretmek üzere yollanmış ve Kabil Tıp Fakültesi’nce kendisine Profesör ünvanı verilerek 2 yıl adı geçen fakültede öğretim ve klinik görevini yürütmüştür. 1963 yılında E.C.F.M.C. imtihanına girerek standart sertifikayı almıştır.

1963 yılında TSK’deki görevinden istifa ederek ayrılmış ve aynı yıl davetli olarak Batı Almanya’da Mainz şehrinde bulunan Johannes Gutenberg Üniversitesinde anesteziyoloji gastprofesörü olarak çalışmıştır. 1964 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi olarak 1 yıl çalıştıktan sonra 1965 yılından itibaren Paşabahçe S.S.K. Hastanesinde Anesteziyoloji Uzmanlığı görevini yürütmüştür.

1973 yılında İstanbul Tıp Fakültesinde doçentlik sınavını başarıyla tamamlamış ve 22.02.1979 tarihinde profesör ünvanını almıştır. 1975-1982 yılları arasında Bursa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kürsü Başkanlığı görevini yürütmüştür. 1989 yılında Cerrahi Tıp Bilimleri bölüm başkanı olmuştur.

20.10.1980- 20.01.1981 tarihleri arasında Pittsburgh, PA Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 4 ay süre ile visiting profesör olarak bulunmuş ve koroner bypass anestezisi, çift katater tekniği ile ağrısız doğum (intratekal morfin), çocuk anestezisi, yoğun bakım çalışmaları, anestezi pratiğinde elektroniğin yeri ile ilgili çalışmalara katılmıştır.

11/07/1991-22/10/1991 tarihleri arasında Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Hastanesi’nde kanserli hastalarda ağrı tedavilerinde çalışmalar yapmak üzere 3 ay süre ile görev almıştır.

17.051993 tarihinde yas haddi nedeniyle emekli olmuş, bir süre Fizyoloji AD ve Acil AD’nda eğitime katkı vermistir.