19.TARD Uygulamalı Düşük Akım Anestezi Ankara Kursu Ardından…

Saygıdeğer TARD Üyeleri,


TARD ve Draeger iş birliği ile “TARD Uygulamalı Düşük Akım Anestezi Kursu” Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ev sahipliğinde Kasım Cuma günü Ankara ve civar illerden katılımla başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.


Kursumuzda emeği geçen başta Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak ve öğretim üyelerine; büyük bir özveri ve emek ile bu kursları gerçekleştiren Uygulamalı Düşük Akım Kursu eğitmenlerimize ve katılımcılarımıza değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.


TARD Yönetim Kurulu