Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredat Çalıştayı-1

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) öncülüğünde Sağlık Bakanlığı-TUK, TARD, TUK-MOS, TARD-YEK ve üyelerinin değerli katılımı ile 27 Aralık 2022 tarihinde Wyndham Ankara Otel’inde gerçekleştirildi.


Perioperatif  (preoperatif, intraoperatif ve postoperatif)  değerlendirme  ve  bakım, ameliyathane  içi  ve  dışı,  invazif  ve  noninvazif girişimler  için  ameliyat  öncesi  hazırlık  ve  anestezi  uygulaması,  akut  ve  kronik  ağrı  tedavisi, yoğun  bakımda  ve  ameliyathanedeki  kritik  hasta  ve  politravmalı  hastanın  tedavisi, resüsitasyonu  ve  ileri  tedavisi,  hastaların  yoğun  bakım  şartlarında  izlenip  tedavi  edilmesi, temel ve ileri yaşam desteği (Kardiyopulmoner Resüsitasyon; KPR) uygulamalarını kapsayan Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatının ayrıntıları konuşuldu. Uzmanlık eğitim sürecinin görüşüldüğü, Girişimsel Yetkinlikler ve Klinik Yetkinlikler ile ilgili önerilerin de sunulduğu çok verimli bir çalışma yapıldı. Anestezi ve Reanimasyon dalının geleceği açısından önemli kararların tartışıldı.


Bu çalıştayda çaba harcayan, emek veren ve zamanını ayıran değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz.


Afiş için TIKLAYINIZ


TARD Yönetim Kurulu