TARD 2025-2027 Başkan Adayı

Değerli meslektaşlarım,


Özveri ile mücadele eden ve çok çalışarak mesleğimizi bugüne getiren başkanlarımıza, hocalarımıza ve kıymetli meslektaşlarımıza teşekkür ve minnet duyguları ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon camiasını saygılarımla selamlıyorum.


Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları hem Anesteziyoloji biliminin hem de Yoğun Bakım biliminin doğal uzmanlarıdır. Yan dal diploması olmayan ancak yıllarını yoğun bakıma vermiş olan uzmanlarımızın kaygılarını gidererek, mesleklerini huzurla icra etmeleri için çalışacağız. Çözüm önerilerini öncelikle ve ivedilikle TARD ve Türk Yoğun Bakım Derneğinin aktif katılımı ile geliştirip uygulamaya girmesi için mücadele edeceğiz.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarının en önemli beklentisi özlük haklarının daha etkili korunması ve geliştirilmesidir. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla görüşülerek anestezi ücretlerinin iyileştirilmesi için çalışacağız.


Anestezi ücretinin ameliyat grubundan bağımsız yapılan işin riski, zorluğu ve özellikleri dikkate alınarak ve en azından cerrahi ile eşit oranda olacak şekilde belirlenmesi için çalışacağız.


Kamuda çalışan hekimlerimizin puan/para kaybı olmadan senede en az iki kongreye katılımı mezuniyet sonrası eğitim ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi için şarttır. Hekimlerimizin bilimsel faaliyetlere ekonomik kaygı olmadan katılabilmeleri için sağlık otoriteleri ile müzakereler yapılacaktır.


Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları sağlık sistemimiz içinde yeri doldurulamayacak ve hakkı ödenemeyecek hizmetler sunarken aynı zamanda akademik çalışmalar konusunda da oldukça istekli ve gayretlidirler. Bilimsel çalışmalara destek için TARD olarak hekimlerimizin he aşamada yanında olacağız.


Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarının saygınlık ve toplumda bilinirliğinin artırılması için çalışacağız.


Anesteziyoloji ve Reanimasyon eğitiminin standardizasyonu ve kalitenin yükseltilmesi için çalışmalar yürüteceğiz ve kurumlar arasındaki işbirliğini geliştireceğiz.


TARD olarak her yıl yurtdışı eğitim ve rotasyonlar için adil bir şekilde teknik ve maddi destek sağlayacağız.


Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarımıza hem özel sağlık sistemi hem de kamuda hizmet ederken rehberlik etmek ve kaynak olmak için TARD kurumuna ait kılavuz ve algoritmalar geliştireceğiz.


İstenmeyen olaylar karşımıza çıktığında ve adli süreçler konusunda uzmanlarımıza destek verecek danışman bir ekip kuracağız.


Birlik ve bütünlük içinde gücümüzü birleştirerek daha saygın, güçlü ve mutlu bir meslek birliği olarak çalışmak için Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’nin 12 Mart 2023, Pazar günü, saat 11.00’de Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de yapılacak olan genel kurulunda gelecek dönem başkanlığına adayım.


Sevgi ve saygılarımla,


Prof. Dr. Yavuz Gürkan