Duyuru

Önemli Duyuru

Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 15 / 03 / 2023 tarih 2293 sayılı kararı ve aynı tarihli yürürlüğe giren karar metninde bahse konu;

“6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde gerçekleşen ve birçok ilimizin de etkilendiği deprem nedeniyle bu illerden tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi verilmekte olan Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illerinde uzmanlık eğitimi almakta olan uzmanlık öğrencilerinden olağanüstü hal süresi içinde başvuranlarının; 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uzmanlık öğrencilerinin talebi de dikkate alınarak kendi eğitim kurumlarının uygun görmesi halinde eğitim verme yetkisi bulunan başka kurumlarda görevlendirilebileceğine,

Bu görevlendirme süresinin altı aya kadar olması halinde Yönetmelik hükmü uyarınca görevlendirilecekleri kurumdan alınması gereken eğitime kabul belgesi şartının aranmamasına, 

Görevlendirme süresinin altı aydan fazla olması halinde ise Yönetmelik hükmünün uygulanmasına, 

Daha önce aynı Yönetmelik hükmü çerçevesinde başka kurumlarda yapılan görevlendirme sürelerinin bu deprem sebebiyle görevlendirme süresi kapsamında dikkate alınmamasına,

Bu uzmanlık öğrencilerinden görevlendirme süresi içinde uzmanlık eğitimini tamamlayacak durumda olanların tez savunmalarının ve bitirme sınavlarının da görevlendirildikleri eğitim kurumlarında yapılmasına karar verilmiştir.” denilmektedir.

Karar metninde açıkça ifade edildiği gibi; OHAL süresinde başvurmak kaydıyla 6 aya kadar görevlendirme taleplerinde görevlendirme talep edilen uzmanlık eğitimi veren kurumdan eğitime kabul belgesi istenmeden kadrolarının bulunduğu eğitim sorumlularının bilgisiyle kurumlarına başvuru yapmaları yeterlidir.

Görevlendirme süresinin altı aydan fazla olması halinde ise Yönetmelik hükmü gereği her iki eğitim kurumun muvafakatı aranması gerekmektedir.

Erişim Linki: https://tuk.saglik.gov.tr/Eklenti/45314/0/tuk-karar-2293---deprem-sebebiyle-uzmanlik-ogrencilerinin-gorevlendirilmesipdf.pdf