TARD Çukurova Seçimli Olağan Genel Kurul Daveti

Sayın TARD Çukurova Şubesi Üyeleri;
 
TARD Çukurova Şubesinin 2023-2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00'da Çukurova Üniversitesi Hastanesi, Dekanlık Binası 1 Nolu Amfi'sinde yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 03.06.2023 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

TARD tüzüğünün şube genel kurullarında oy kullanılması ile ilgili maddesi gereğince:

"MADDE 35 - ŞUBEDE ÜYELİK VE OY HAKKI:
Üyeler, ancak bir şubeye kayıt olabilirler. Her dernek üyesinin kayıtlı bulundukları Şube Genel Kurulu'nda ve Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Bölge değiştirmelerde üyenin kayıt fişi, aidatı ve durumu, üyenin yeni kayıt olmak istediği bölgesindeki Şube Yönetim Kurulu'na gönderilir ve ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu'na bilgi verilir."


Bu sebeple, TARD Çukurova Şubesi üyelerinin Genel Kurul esnasında zaman kaybetmeden oy kullanabilmeleri için güncel aidat borcunun olmaması, TARD portal bilgilerinin güncel olması, özellikle kurum-il bilgilerinin düzenlenmiş olması önemlidir. Aksi takdirde Hazirun Listesi'nde oluşabilecek aksaklıklardan TARD sorumlu değildir.

Çukurova Şubesi üyelerimize önemle ilan olunur.
                                                                                               
Gündem:
1. Açılış ve Yoklama
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması
3. Genel Kurula divan başkanı ve üyelerin seçilmesi
4. Gündemin Okunması
5. Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
6. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
7. Adaylık Başvurularının Alınması
8. 2023-2025 yılı için Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu temsil edecek üyelerinin seçimi
9. Sonuçların Açıklanması
10. Dilek ve Temenniler
11. Kapanış

TARD Yönetim Kurulu