TARD 13. Asistan Okulu

Sayın meslektaşlarım;


Daima eğitimi önceleyen ve meslektaşlarının mesleki ve bilimsel yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen TARD’ın bu konudaki önemli faaliyetlerinden biri de Asistan Okulları’dır.


2015 yılından beri yapılmakta olan Asistan Okullarımızdan son 6 tanesi, pandemi koşullarında on-line olarak gerçekleştirilmişti. TARD 2023 – 2025 Dönemi Yönetim Kurulu olarak, asistanlarımızı alanında yetkin eğitici hocalarıyla Asistan Okulları’nda bir araya getirerek eğitimlerine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla 13. Asistan Okulu’muzu ve yılda iki kez planladığımız sonraki asistan okullarımızı yüz yüze gerçekleştirmeyi planladık.


13. Asistan Okulumuz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde, 29 Eylül – 01 Ekim 2023 tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilecektir.


Önceki asistan okullarımızdan farklı olarak, açılıştan sonraki ortak oturumun ardından eğitimlerimizi, 1, 2 ve 3. Yıl asistanlarımızın katılacağı “Temel Asistan Okulu”, 4 ve 5. Yıl asistanlarımızın katılacağı “İleri Asistan Okulu” olarak iki ayrı salonda eş zamanlı oturumlarla gerçekleştireceğiz. Baştan sona eğiticilerimizle asistanlarımızın her platformda bir arada ve iletişim halinde bulunmalarını sağlayarak daha dinamik, akıcı, probleme dayalı ve çözüm odaklı yaklaşımla sürdüreceğimiz 13. Asistan Okulumuzda konu seçimlerimizi de amacına uygun biçimde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda ülkemizin çeşitli illerinden gelen asistanlarımız, kaynaşmalarına ve mesleki ilişkilerini geliştirmelerine imkân sağlayacak biçimde organize edilen sosyal etkinliklerde de eğitici hocalarıyla bir arada olacaklar.


Ülkemizdeki Eğitim Kliniklerini, asistan sayılarını esas alarak homojen bir dağılım sağlayacak şekilde bulundukları illere göre ikiye ayırdık. 13. Asistan Okulumuzda konuk edeceğimiz asistanlarımız ve kliniklerin kontenjanlarıyla ilgili olarak Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları ile kısa zamanda iletişim kurulacak ve belirlenen asistanlarımızın katılımıyla ilgili işlemler yürütülecektir. Kısa zaman içerisinde TARD 14. Asistan Okulu’nun gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, 13. Asistan Okulu kapsamı dışında kalan diğer eğitim kurumlarından asistanlarımızın katılımı sağlanacaktır.


Afiş için tıklayınız.


TARD 13. Asistan Okulu Temel Eğitim programına ulaşmak için tıklayınız.  


TARD 13. Asistan Okulu İleri Düzey Eğitim programına ulaşmak için tıklayınız.  


Cumhuriyetimizin 100. Yılında, bilimin aydınlığında, bilgiyi paylaşmanın heyecanını birlikte yaşamak dileğiyle…


TARD Yönetim Kurulu