17 Eylül Dünya Hasta Güvenliği Günü

Dünya Hasta Güvenliği Günü

Hasta güvenliği, anestezi bakımının temel ilkesidir. Dünya Sağlık Örgütü, hasta güvenliği konusuna dikkat çekmek, sağlık hizmetlerinin sunumunda hasta güvenliği konusuna vurgu yapmak için 2019 yılında küresel çapta bir kampanya başlatarak 17 Eylül gününü “Dünya Hasta Güvenliği Günü” olarak ilan etmiştir.

Hasta güvenliği, sağlık sürecinde hastaya önlenebilir bir zararın olmaması ve sağlık hizmeti ile ilgili gereksiz zarar riskinin kabul edilebilir asgari düzeye indirgenmesi olarak tanımlanmaktadır.

Anesteziyoloji tıptaki diğer pek çok uzmanlık alanına göre oldukça yüksek riskli bir alan olmakla birlikte hasta güvenliği konusunda atılan adımlar sayesinde anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları tarafından anestezi uygulamaları güvenle gerçekleştirilmektedir.

Anestezide temel hedef sıfır hatadır.

Anestezide hasta güvenliğini daha da yüksek seviyelere çıkarmak için son yıllarda dünya genelinde belirlenen öncelikli hedefler;

  • Güvenlik kültürünün geliştirilmesi
  • Takım çalışması ve iletişimin iyileştirilmesi
  • Perioperatif bakımın iyileştirilmesi
  • Ameliyathane dışı anestezi işlemlerinin daha güvenilir hale getirilmesi
  • Cerrahi hastalarda opioidlere bağlı oluşabilecek sorunların önlenmesi
  • Medikasyon güvenliğinin sağlanması
  • Enfeksiyon hastalıklarının daha iyi yönetimi
  • Hava yolu yönetiminin geliştirilmesi
olarak belirtilirken, tüm bunların gerçekleşebilmesi için değerli meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması da öncelikli hedeflerdendir.

Hasta güvenliği için yeterli anestezi uzman sayısı, ekipman ve ilaçlara eşit erişim, adil kültür, çalışma koşullarının düzenlenmesi gibi sorunların da ivedilikle çözülmesi gereklidir.

“Önce hasta, önce güvenlik” ilkesi ile çalışan tüm meslektaşlarımızın fiziksel ve ruhsal alanda güvenliğinin sağlanması konusunda yetkili kurumları iş birliğine davet ediyoruz.

Saygılarımızla TARD-YK