5. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi

Değerli Üyelerimiz,


Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği tarafından “5. Ulusal Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi” 19-20 Nisan 2024 tarihlerinde İstanbul’da Osmanlı Arşivleri Külliyesi'nde düzenlenecektir. Kök hücre ve hücresel tedaviler alanındaki en son gelişmeleri, bilimsel keşifleri ve klinik uygulamaları ele almak amacıyla düzenlenecek olan kongreye değerli katılımınızı bekleriz.


Detaylı bilgi için:

http://www.kokhucrekongresi.org/

Saygılarımızla,

TARD Yönetim Kurulu