Onur Kurulu

Onur Kurulu Üyesi

Prof.Dr.Zeynep Kayhan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi


Onur Kurulu Üyesi

Prof.Dr.Zeynep Zuhal Aykaç
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi


Onur Kurulu Üyesi

Prof.Dr.Yüksel Keçik
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi


Onur Kurulu Yedek Üyesi

Prof.Dr.Hüseyin Öz
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi


Onur Kurulu Yedek Üyesi

Prof.Dr.Mustafa Erdal GÜZELDEMİR
GATA Askeri Tıp Fakültesi - Emekli Öğretim Üyesi


Onur Kurulu Yedek Üyesi

Prof.Dr.Ali Haydar Şahinoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi