TARD EGE-AKDENİZ ŞUBESİ

  • Arşiv


20-12-2019 tarihinde yapılan Genel Kurul sonunda oluşan Yönetim ve Denetleme Kurulları


YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Sezgin ULUKAYA (Başkan)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi


Prof.. Dr. Volkan HANCI (Başkan Yrd.)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi


Doç. Dr. İlkben GÜNÜŞEN (Sekreter)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi


Doç. Dr. Hale AKSU ERDOST (Sayman)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi


Doç. Dr. Murat Yaşar ÖZKALKANLI (Üye)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Doç. Dr. Yücel KARAMAN
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Doç. Dr. Zeki Tuncel TEKGÜL
İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Doç.Dr.Gaye AYDIN
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Uzman Dr. Senem GİRGİN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Uzman Dr. Edip GÖNÜLLÜ
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi


DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Uzman Dr. Asuman SARGIN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi


Uzman Dr. Fulya YILMAZ
İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Uzman Dr. Özlem YAKUT ÖZDEMİR
Ege Üniversitesi Tıp FakültesiDENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

Prof. Dr. Bülent Serhan YURTLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi


Uzman Dr. Zeynep ÇAĞIRAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi


Uzman Dr. Sezer ÖCAL
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi