TARD KARADENİZ ŞUBESİ

  • Arşiv


05.01.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul sonunda oluşan Yönetim ve Denetleme Kurulları

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Canan Atalay - Başkan
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Cengiz Kaya- Başkan Yardımcısı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. İlker İnce- Sekreter
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Gör. Özgür Özmen - Sayman
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Ebru Çanakçı - Üye
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Prof. Dr. Ebru Kelsaka (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Alparslan Apan (Giresun Üniversitesi)
Doç Dr. Ayşenur Dostbil (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Doç. Dr. Fatma Ülger (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hızır Kazdal ( Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Doç. Dr. Mehmet Aksoy (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi)(Başkan)
Prof Dr. Ahmet Eroğlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Elif Bengi Şener (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

Doç. Dr. Burcu Üstün (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ali Akdoğan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Sedat Saylan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)