TARD MERKEZ ŞUBESİ

KURULUŞ: 26.12.2014

KURUCU ÜYELER

Prof. Dr. İbrahim Özkan AKINCI
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Ayşe Çiğdem TÜTÜNCÜ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Uzm. Dr. Ayşe HANCI
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TARD MERKEZ ŞUBE 2021-2023 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Başkan 
Prof. Dr. Hatice Türe
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Öznur Şen
S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sekreter 
Doç. Dr. Serdar Demirgan
S.B.Ü. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayman 
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Nizamoğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Yavru
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Uzm. Dr. Emre Sertaç Bingül
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Dr. Elif Eminoğlu
Özel Florence Nightingale Hastanesi


Doç. Dr. Nurcan Kızılcık
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi


Uzm. Dr. Hasan Cem Güneyli
S.B.Ü. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Uzm. Dr. Ayşen Arıkan
Sultanbeyli Devlet Hastanesi

DENETLEME KURULU
Asil Üyeler
Doç. Dr. Kemalettin Koltka
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi


Prof. Dr. Özge Köner
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi


Doç. Dr. Pınar Kendigelen
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


Yedek Üyeler
Doç. Dr. Zafer Çukurova
Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH


Prof. Dr. Ferdi Menda
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi


Doç. Dr. Namigar Turgut
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi