TARD MERKEZ ŞUBESİ

  • Arşiv

KURULUŞ: 26.12.2014

KURUCU ÜYELER

Prof. Dr. İbrahim Özkan AKINCI
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Ayşe Çiğdem TÜTÜNCÜ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Uzm. Dr. Ayşe HANCI
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi


TARD Merkez Şube Yönetim ListesiYönetim Kurulu Asil Liste:


Dr. Öğr. Üyesi Hacer Ayşen Yavru (Başkan)


Doç. Dr. Pınar Kendigelen (Başkan Yardımcısı)


Doç. Dr. Meltem Savran Karadeniz(Genel Sekreter)


Dr. Öğr. Üyesi Eren Fatma Akçıl(Sayman)


Dr. Öğr. Üyesi Esra Akdaş Tekin (Üye)


 


Yönetim Kurulu Yedek Liste:


Dr. Öğr. Üyesi Eren Fatma Akçıl


Dr. Öğr. Üyesi. Ezgi Aykaç


Doç. Dr. Güldem Turan


Doç. Dr. Üyesi Murat Haliloğlu


Dr. Öğr. Üyesi Pelin Katar


 Denetim Kurulu Asil Liste:


Dr. Öğr. Üyesi. Ali Emre Çamcı


Prof. Dr. Tuğhan Utku


Prof. Dr. Hatice Türe


 Denetim Kurulu Yedek Liste:


Doç. Dr. Serap Karacalar


Dr. Öğr. Üyesi Fulya Uğurlu


Uzm. Dr. Zafer Çukurova